Centrum Elpida

Fakt?


Mediální vzdělávání v regionech prostřednictvím místních organizací

V souvislosti s invazí na Ukrajinu se objevuje řada dezinformací.
Prohlédněte si našeho průvodce informačním bludištěm na internetu.

O projektu

O projektu

Organizace Elpida, zaměřená na vzdělávání seniorů, a Transitions, posilující nezávislost a profesionalitu investigativní žurnalistiky, spojily své síly a profesní expertízu, aby vytvořily přenositelné vzdělávací moduly pro místní organizace (knihovny, kluby, redakce aj.) v oblasti mediálního, digitálního a občanského vzdělávání seniorů a starších dospělých. Díky nové metodice a proškoleným lektorům projekt následně skrze tyto místní organizace posiluje důvěru seniorů v kvalitní žurnalistiku, důvěru ve vlastní schopnosti se zorientovat v informačním chaosu a odolnost vůči manipulativnímu a dezinformačnímu působení.

Trvání projektu: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2023

Harmonogram akcí v projektu

15. 1. 2021
Úvodní on-line setkání s partnery
21. 1. 2021
On-line setkání s partnery, seniory a studenty nad tématem Mediální vzdělávání pro posílení dezinformační imunity
16. 2. 2021
On-line setkání na téma Zkušenosti a tipy v Mediálním vzdělávání pro seniory
12. 3. — 11. 6. 2021
Lektorská akademie SEFTE
20. — 22. 10. 2021
Barcamp
25. 3. — 20. 5. 2022
Lektorská akademie SEFTE II
Podzim 2022
Konference / Barcamp / Roadshow

Aktuálně se děje

Pomáháme seniorům orientovat se ve válečných informačních operacích, dezinformacích a propagandě. Setkáváme se nejen v knihovnách v různých koutech země a reagujeme na velkou poptávku nejen seniorské veřejnosti.

Posilujeme cyklus seminářů Život v době informační, abychom pomohli všem, kteří váhají nebo se s menší jistotou orientují v informační džungli současnosti. Přehled jednotlivých událostí naleznete v Programu (odkaz na sekci 6. PROGRAM)

Pod názvem FAKT, JO? probíhá online ověřovací dílna pro pokročilé i třídílná ověřovací přípravka online. Učí, jak ověřovat důvěryhodnost informací a spolehlivost jejich zdrojů v současné internetové džungli. Krok za krokem představuje celou řadu osvědčených postupů pro ověřování pravdivosti zpráv, fotografií, videí i příběhů. Na konkrétních příkladech ukazuje, že rozpoznání manipulativní zprávy od zprávy kvalitně zpracované není zas tak složité a zvládne ho každý z nás.

K naší velké radosti jsme navázali spolupráci se Studiem nových médií na Univerzitě Karlově. Tým šikovných studentů nám nyní pomáhá navrhnout a vytvořit atraktivní multimediální online lekce, které se stanou součástí naší nové e-learningové platformy.

Připravili jsme Metodiku mediálního vzdělávání seniorů a starších dospělých. Budeme ji nyní konzultovat v pracovních skupinách a pilotovat s našimi partnerskými organizacemi v regionech. Finální verzi vám představíme na podzimní konferenci a během roadshow v různých koutech ČR.

Nejbližší program

Akce Datum Čas Místo Kontakt Lektoři
Mediální průmysl a reklama 20.4.2022 14:15–15:45 Elpida,
Na bělidle 34, Praha 5
info@elpida.cz
272 701 335
Michal Kaderka
Asertivita v praxi a obrana proti manipulaci 20.4.2022 13:30–15:00 Elpida,
Na bělidle 34, Praha 5
info@elpida.cz
272 701 335
Renáta Skuhrovcová
Mediální obezřetnost II. 21.4.2022 10:45–12:15 Elpida,
Na bělidle 34, Praha 5
info@elpida.cz
272 701 335
Zdeněk Svoboda
Celý program →

Děkujeme za podporu

Projekt je realizován v rámci programu Active Citizens Fund jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z fondů EHP a Norska a spravován konsorciem Nadace OSF, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Skautský Institut.

Děkujeme našim pilotním partnerům

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #