Pro partnery

Projekt mediálního a digitálního vzdělávání seniorů a starších dospělých v regionech prostřednictvím místních institucí a organizací je podpořen z fondů EHP a Norska a probíhá do 28. února 2023.

V rámci projektu školíme pracovníky místních institucí o specifikách práce se seniory a staršími dospělými v lektorské akademii SEFTE, pořádáme společně akce pro místní publikum a poskytujeme metodickou a další podporu pro další samostatnou činnost v oblasti mediálního vzdělávání.

Jak se zapojit?

V rámci spolupráce nabízíme:

Od partnera očekáváme:

Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím na fakt@elpida.cz nebo tel.č. 602 242 939

Lektorská akademie SEFTE

Akademie SEFTE seznamuje účastníky se základními principy vzdělávání seniorů a starších dospělých. Na základě přednášek, praktických cvičení, skupinové práce, náslechů a vlastní praxe získají absolventi základní kompetence, znalosti a dovednosti nezbytné pro profesionální výkon jako učitelé, lektoři, komunitní pracovníci, organizátoři volného času či pracovníci poradenství se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Kurz je rozdělen do šesti navazujících bloků o celkové délce 52 hodin.

Kurz je vhodný

Další běh plánujeme na březen - květen 2022.
Pro předběžné přihlášky se obracejte na jan.bartos@elpida.cz

Akce v regionech

Úvodní akce povedou profesionální lektoři Transitions. Budou zaměřené na zmapování místního publika a jeho potřeb, praktické ukázky vedení mediálního vzdělávání a práce s publikem, možnost stínování profesionálního lektora. Obsah vzdělávacích aktivit bude vycházet z Metodiky mediálního vzdělávání.

Máte-li zájem, ozvěte se nám prosím na jaroslav.valuch@tol.org nebo tel.č. 702 170 427.

Forma aktivit bude přizpůsobena jednotlivým aktérům

Dokumenty ke stažení a podpůrné materiály

Metodiku mediálního vzdělávání a další podpůrné materiály naleznete po přihlášení do e-learningové platformy Moje Elpida vpravo nahoře.

Dokumenty

Videa

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #