Pro seniory

Nežerme jim kachny se jmenoval první seminář v Elpidě, kterým jsme v dubnu 2016 odstartovali naší snahu vést vás, seniory ke kritickému myšlení při čtení zpráv a sledování videí a reklam. Všimli jsme si, že s vaší rostoucí schopností a chutí pohybovat se světem internetu někdy chybí základní obezřetnost a schopnost rozlišovat důvěryhodnou informaci od té zavádějící či lživé. Od té doby jsme už hodně pokročili, v naší nabídce najdete bezpočet přednášek, seminářů, exkurzí, ověřovacích dílen a besed, které mají jedno společné – učit se neskákat na špek, mít všech pět pohromadě a požívat zdravý selský rozum i v 21. století.

Aktivity

Ověřovací přípravka

Naučíme vás, jak ověřovat důvěryhodnost informací a spolehlivost jejich zdrojů v současné internetové džungli. Krok za krokem si vyzkoušíme celou řadu osvědčených postupů pro ověřování pravdivosti zpráv, fotografií, videí i příběhů. Na konkrétních příkladech si ukážeme, že rozpoznání manipulativní zprávy od zprávy kvalitně zpracované není zas tak složité a zvládne ho každý z nás.

První setkání:

Dezinformace a misinformace - představení způsobů, kterými lze zamlžit pravdu a rozšířit lež, seznámení se s dezinformátory a jejich motivacemi, zásady snadného a účinného ověřování informací.

Druhé setkání:

jak účinně vyhledávat kvalitní informace a zdroje na internetu, ověřování původu a pravosti obrázků a videí, ověřování za pomoci cizojazyčných zdrojů a dohledávání vědeckých studií.

Třetí setkání:

ověřování za pomocí map a satelitních snímků, jak účinně spolupracovat při ověřování informací, jak citlivě a efektivně vyvracet dezinformace a jak reagovat, když naši blízcí propadají konspiračním teoriím.

Pravidelné ověřovací dílny

Připojte se k naší pravidelné dílně ověřování. Společně se budeme učit jak ověřovat důvěryhodnost informací a spolehlivost jejich zdrojů v současné internetové džungli. Krok za krokem si vyzkoušíme celou řadu osvědčených postupů pro ověřování pravdivosti zpráv, fotografií, videí i příběhů. Na konkrétních příkladech si ukážeme, že rozpoznání manipulativní zprávy od zprávy kvalitně zpracované není zas tak složité a zvládne ho každý z nás. Stačí nám k tomu jen odvaha se do toho pustit, chladná hlava, rozum v hrsti a pár podobně nadšených kolegů a kolegyň.

Pro účast je nutné nejprve absolvovat Ověřovací přípravku, viz výše.

Semináře a besedy

Všem, kteří váhají, nebo se s menší jistotou orientují v informační džungli současnosti doporučujeme naše semináře, přednášky a besedy v záložce PROGRAM. Pořádají je na různých místech Elpida, Transitions nebo naši partneři v regionech. U každé jednotlivé události je uveden kontakt, na kterém se můžete přihlašovat.

Cyklus Život v době informační

Většina současných lidí 55+ prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je seznámit vás se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o hodnotách, jako jsou svoboda slova či státní propaganda.
Klíčovými tématy jsou: Jak se rodí zprávy, Novinář je také člověk, Reklama a manipulace, Fake News, Televize a rozhlas, Věříme fotografii, Dějiny tištěných médií, Dobromysl novinařiny, Propaganda a Lapeni v Síti aneb bezpečnost na internetu.

E-learning

Covid nám mimo jiné ukázal, že i na dálku má vzdělávání svůj význam. Pokud v místě vašeho bydliště nikdo nepořádá přednášky, kurzy ani besedy, nemůžete se z nějakého důvodu účastnit akcí naživo, nebo chcete být součástí našeho on-line klubu Elpida do domu, srdečně Vás zveme na návštěvu do naší platformy. Za pomocí počítače a internetového připojení můžete sledovat video přednášky z archívu, připojovat se on-line do našich vypsaných kurzů a přednášek nebo se věnovat samostudiu v čase, který vyhovuje jenom vám. Vstup do e-learningu zaměřeného na kritické myšlení, ověřování zpráv a rozpoznávání manipulací všeho druhu je zde a následujte další pokyny k vaší registraci.

Máte-li chuť se zapojit nebo využít dalších podpůrných materiálů v podobě e-learningu (videozáznamy, prezentace, příručky), obracejte se prosím na studijní oddělení centra Elpida info@elpida.cz nebo tel. č. 272 701 335.

Pokud jste již registrovaní v Elpidě, vstup do e-learningové platformy Moje Elpida naleznete vpravo nahoře.

Dokumenty ke stažení a podpůrné materiály

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #